Jezus Do Ludzkości

Znam Moje owce, a one Mnie znają

poniedziałek, 25 czerwca 2012 roku, godz. 11.50

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie wolno Ci zapomnieć o ogromnym znaczeniu tej Misji. Wiele razy będziesz wciągana w pułapki zastawiane przez zwodziciela, abyś popełniła błąd. On, który jest bezwzględny, i ci wszyscy, których z łatwością prowadzi, zrobią wszystko, co będą w stanie, aby zdyskredytować Moje Słowo dane tobie.

Musisz powstać i zignorować te szyderstwa.

Ponieważ poddałaś swoją wolną wolę, to jedyne, co się liczy, to twoje całkowite posłuszeństwo wobec Mnie. Pozwól Mi w Mojej Boskiej Mądrości, abym przedstawił ci Moją doskonałą drogę do Raju na ziemi.

Moi wyznawcy muszą także wysłuchać Mojego ostrzeżenia. Wszyscy będziecie zaciekle atakowani, każdy z was, z powodu głoszenia Mojego Słowa.

Ta Misja jest jak żadna inna. Wy, Moja Armio, będziecie prowadzić do Bram Raju owce z Reszty Mojego Kościoła. Przyniesie to wiele osobistych prześladowań i nie będzie to łatwa podróż. Musicie się zjednoczyć i dodawać sobie nawzajem sił, bo gdy wzrośniecie liczebnie, znajdziecie pociechę w sobie nawzajem. Moja Armia gromadzi się teraz we wszystkich zakątkach. Wszyscy widzący, którzy są złączeni z Bożą Prawdą, rozpalą wraz z Moimi prorokami, poprzez Moją Matkę, ogień Ducha Świętego, tak że ta Armia Reszty będzie odpowiednio przygotowana do czekającej ją bitwy.

Nigdy nie wątpcie w Moją Miłość. Pamiętajcie, że tylko ci, którzy podążają za Mną, będą mogli wejść do Nowego Raju. Kiedy ci, którzy do was przychodzą, dręczą was, pamiętajcie, waszym obowiązkiem jest im przebaczyć i modlić się za ich dusze. Okażcie miłość tym, którzy was dręczą w Moje Imię. W ten sposób będziecie mogli pokonać szatana, a on straci nad wami władzę.

Będę was pouczał na każdym etapie waszej podróży. Zawsze idę z wami. Znam Moje owce, a one Mnie znają.

Wasz Jezus

I know My own and they know Me

Monday, June 25th, 2012 @ 11:50

My dearly beloved daughter you must never forget the enormity of this mission.

Many times you will be drawn into traps laid down by the deceiver to trip you up.

Ruthless, he and all those who are easily led by him will do all they can to discredit My Word given to you.

You must rise and ignore such taunts.

As you have surrendered your free will, all that matters now is your total obedience to Me.

Allow Me, in My Divine Wisdom, to lay out before you My perfect pathway to Paradise on Earth.

My followers must heed My warning also. You will come under fierce attack, each and every one of you, for proclaiming My Word.

This is a mission like no other.

You, My army, will lead the flock of My Remnant Church to the gates of Paradise.

This will cause you much personal persecution and it will not be an easy journey.

You must unite together and give each other strength for in numbers you will find comfort in each other.

In all corners of the earth My army gathers now.

All seers who are communicated with the Divine Truth, through My Mother, will ignite the flame of the Holy Spirit along with My prophets so that the remnant army is adequately prepared for the battle ahead.

Never doubt My Love. Remember that only those who follow Me can enter the New Paradise.

When those who come to you and torment you, remember your duty is to forgive them and then pray for their souls.

Show love to those who torment you in My Name. This way you can defeat Satan and he loses his power over you.

I will instruct you every step of your journey.

I walk with you always.

I know My own and they know Me.

Your Jesus