Jezus Do Ludzkości

O stronie

Niniejsza strona jest poświęcona Orędziom, które dotyczą zbliżającego się globalnego wydarzenia nazwanego Ostrzeżeniem, zawierają przekaz z Nieba, wskazania duchowe i proroctwa odnoszące się do Kościoła i świata, mające się wypełnić teraz, w czasie prowadzącym do Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa. Nastąpi ono za życia tego pokolenia, jak sam Jezus powiedział to w Orędziach.Biuletyn informacyjnyInternetowy biuletyn informacyjny „Jezus do ludzkości” stanowi inicjatywę wiernych świeckich z Kościoła katolickiego na rzecz Krucjaty Modlitwy, spotkań modlitewnych i Księgi Prawdy.
Powstaje w kontekście objawień Marii od Bożego Miłosierdzia i tworzących się grup modlitewnych „Jezus do ludzkości”.
Pozostajemy w prawdziwym Kościele katolickim, który w skali światowej staje się Resztą, i przygotowujemy się na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.
Zapraszamy na spotkania modlitewne i do lektury orędzi.

Czytaj: Biuletyn informacyjny „Jezus do ludzkości”​.
Zapisz się: Mailowa lista wysyłkowa​.Orędzia i objawienia

Orędzia otrzymuje Maria od Bożego Miłosierdzia, katolicka wizjonerka z Europy. Pierwsze Orędzie zostało jej przekazane 9 listopada 2010 roku. Do maja 2015 roku otrzymała ona od Trójcy Świętej i Matki Bożej ponad 1330 Orędzi. Choć obecnie nastąpiła przerwa w przekazywaniu Orędzi, Jezus powiedział, że Orędzia będą kontynuowane w przyszłości – będą przekazywane aż do czasu Jego Powtórnego Przyjścia.

Całość Orędzi stanowi Księgę Prawdy, którą w Starym Testamencie poznał już prorok Daniel, a w Nowym Testamencie miał do niej wgląd św. Jan Ewangelista. Treść tej Księgi oddał za pomocą symboli w Księdze Apokalipsy.

Pieczęcie i proroctwa

W objawieniach Jezus otwiera Pieczęcie z Księgi Apokalipsy – ujawnia ich sens.

Proroctwa zawarte w Orędziach przepowiedziały abdykację Benedykta XVI oraz nadejście fałszywego proroka, zasiadającego obecnie na tronie Piotrowym w Watykanie.

Orędzia ujawniają wydarzenia takie jak podział w Kościele katolickim i szerokie odstępstwo od wiary katolickiej (Pierwsza Pieczęć), globalne zmiany klimatu, obowiązkowe światowe szczepienia, które przyniosą śmierć, przewroty polityczne, III wojna światowa (Druga Pieczęć), pojawienie się antychrysta, jeden światowy porządek, nowy światowy kościół, głód na świecie (Trzecia Pieczęć), wprowadzenie chipa – znamienia bestii, i wiele innych.

Pozostałe Pieczęcie z Księgi Apokalipsy, to jest Czwarta i kolejne, nie zostały jeszcze złamane i wyjaśnione.

Wszystkie te wydarzenia wskazują, że żyjemy teraz w końcu czasów i wkrótce nastąpi Dzień Pański. Taki też jest zasadniczy cel Orędzi – ostrzeżenie odnośnie do tego, co ma nastąpić wcześniej, i przygotowanie ludzkości na najważniejsze wydarzenie w historii chrześcijaństwa od czasu Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, to jest właśnie Jego bliskie Powtórne Przyjście, które nastąpi po trzech dniach ciemności.

Celem tych Orędzi jest zbawienie jak największej ilości dusz.

Ostrzeżenie

Najbardziej pilne Orędzie dotyczy mistycznego wydarzenia, które wkrótce nastąpi na całym świecie. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako Wielkie Ostrzeżenie i Oświetlenie Sumień dane będzie światu jako największy akt Bożego Miłosierdzia. Ostrzeżenie, cudowny Dar osobistego spotkania każdej duszy z Bogiem, pomoże przygotować ludzi na powrót Jezusa Chrystusa. To wydarzenie będzie doświadczone w jednej chwili przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej siedmiu lat. Będzie trwało około 15 minut. Będzie to tak silne przeżycie, że nikt nie będzie mógł go zignorować. Wszyscy, nawet ateiści, przekonają się, że Bóg istnieje. Każdemu zostaną ukazane jego dobre czyny i szczególnie grzechy – takie, jakimi one są w Oczach Boga. Ten Dar pobudzi ludzi do ponownej oceny swojego życia i poproszenia Boga o przebaczenie. Dzięki Ostrzeżeniu nastąpi wiele cudownych nawróceń.

Pieczęć Boga Żywego

Została przepowiedziana w Księdze Apokalipsy i jest teraz dana w tych objawieniach jako Modlitwa Krucjaty 33. Jezus poleca nam, abyśmy zawsze nosili Pieczęć Boga Żywego przy sobie w jakiejkolwiek formie (treść tej Modlitwy) i mieli w swoich domach. Pieczęć należy odmawiać codziennie. Ona nas chroni, nasze ciała i dusze, i żadna krzywda nie stanie się tym, którzy mają Pieczęć. Nie wolno jej sprzedawać i powinna być dostępna dla każdego. W Orędziach znajdujemy także wiele innych nawiązań do Pieczęci. Tłumaczy się w nich jej rolę i znaczenie. Jest ona Darem od Boga, by nas chronić i pomóc nam dotrwać do Ery Pokoju.

Krucjata Modlitwy

W Orędziach Jezus przekazuje także Modlitwy i Litanie tworzące Krucjatę Modlitwy. Prosi nas, byśmy codziennie modlili się nimi. Z tymi modlitwami związanych jest wiele Łask, wiele nawróceń, mają one potężną moc. Jezus poleca nam także zakładanie grup Krucjaty Modlitwy, byśmy modlili się wspólnie z innymi o zbawienie dusz i o ochronę w tych trudnych czasach. Grupy Krucjaty Modlitwy pomogą stworzyć Armię Jezusa Chrystusa Reszty Kościoła katolickiego, wierną Pismu Świętemu i Tradycji katolickiej.

Wszyscy, którzy się nawrócą i przyjmą Boga, zostaną przez Jezusa zabrani w Dniu Ostatecznym do Nowego Raju, Nowego Nieba i Ziemi – Ery pokoju i szczęścia.

Książka „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa”Nowa książka z serii Księgi Prawdy zatytułowana „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa. Wyczerpujący przewodnik na koniec czasów” została przetłumaczona na język polski i jest już dostępna dla polskiego czytelnika. Więcej informacji dostępnych jest tutaj: „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa”