Jezus Do Ludzkości

Otwarte ogólnopolskie spotkanie modlitewne - Krucjaty Modlitwy

Warszawa, 2 czerwca 2018 r., godz. 13:00

Spotkanie odbędzie się z okazji święta Matki Zbawienia (4 czerwca) przypadającego w tym roku w poniedziałek. Aby jednak umożliwić wszystkim przybycie, spotykamy się w sobotę. Dokładne miejsce spotkania będzie podane w czasie późniejszym. Plan spotkania przewiduje wspólne modlitwy od godziny 13 oraz, w dalszej kolejności, ogłoszenia Misji Zbawienia, informacje o działaniach podejmowanych za granicą oraz od Marii od Bożego Miłosierdzia, a także ewentualny program dodatkowy. Istnieje możliwość wcześniejszego prywatnego dołączenia do Mszy świętej w wybranym kościele w Warszawie, na przykład o godz. 12. Dokładny plan spotkania zostanie przedstawiony w czasie późniejszym.

Spotkanie zasadniczo będzie miało charakter modlitewny – wspólne Modlitwy Krucjaty, Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia. Maria od Bożego Miłosierdzia zapytana w sprawie organizacji spotkania odpowiedziała, że jest bardzo ważne, by tego typu spotkanie miało miejsce. Każdy uczestnik otrzyma modlitewnik z zestawami Modlitw Krucjaty, by mógł dołączyć do wspólnej modlitwy. Spotkanie ma na celu przede wszystkim wspólną modlitwę o zbawienie dusz, ale także, w drugiej kolejności, świadectwa, wzajemne poznanie się osób zaangażowanych w Krucjatę i Misję Zbawienia. Jesteśmy w Polsce aktywni, ale rozproszeni, poznajemy się i zbieramy siły.

Wstęp wolny, prosimy jednak o zgłaszanie udziału do dnia 15 maja najlepiej poprzez formularz kontaktowy na stronie KsiegaPrawdy.pl/spotkanie-Warszawa-2czerwca (potwierdzenie zgłoszenia wysyłane jest automatycznie) lub mailowo na info@KsiegaPrawdy.pl (prosimy o odczekanie do dwóch dni na maila zwrotnego z potwierdzeniem zgłoszenia). Zgłosić swój udział można także telefonicznie pod numerem 505 616 403. Każdy zapisany uczestnik otrzyma mały podarek ewangelizacyjny.

W przypadku braku miejsca na sali, gdy przybędzie większa ilość osób, pierwszeństwo wejścia na spotkanie będą miały osoby, które wcześniej zgłosiły swoje przybycie. Swój udział w spotkaniu zapowiedziały już także osoby z zagranicy.

Zabronione jest rozdawanie jakichkolwiek materiałów (czy to obrazków, czy ulotek – czegokolwiek). Osoby mające pomysły i inspiracje ewangelizacyjne prosimy o wcześniejszy kontakt. Na spotkaniu istnieje zakaz wszelkiego nagrywania zarówno wideo, jak i samych nagrań dźwiękowych, a także robienia zdjęć (fotki można sobie zrobić prywatnie w gronie swoich znajomych po zakończeniu programu).

Choć Pan Jezus w Orędziach powiedział, że Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem, to jednak ponieważ Orędzia i Modlitwy są dane całej ludzkości, na spotkanie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli.

Po spotkaniu będzie można otrzymać poświęcone kartonikowe Pieczęcie Boga Żywego, zaopatrzyć się w materiały ewangelizacyjne dotyczące Misji Zbawienia oraz nabyć Księgę Prawdy.

Uczestników prosimy choćby o drobną ofiarę na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Z radością oczekujemy na spotkanie!

---
O spotkaniu czytaj na stronach internetowych:
Paruzja.info
JezusDoLudzkosci.pl
Ostrzezenie.net
ArmiaJezusaChrystusa.pl
KsiegaPrawdy.pl

---
Uwaga! Termin zgłoszeń na spotkanie został przedłużony do końca maja. Nie możemy jednak zagwarantować, że osoby, które zapiszą się po 15 maja, pierwotnym terminie zgłoszeń, otrzymają kompletny podarek ewangelizacyjny – na sali nie zabraknie jednak miejsc dla nowo zgłoszonych i będą mogli w normalny sposób wziąć udział w spotkaniu. Spotkanie będzie miało miejsce w jednej ze szkół na terenie warszawskiej Pragi w godzinach od 13 do 16.30. Dokładne informacje organizacyjne są wysyłane mailowo przy zgłoszeniu udziału.

O stronie

Niniejsza strona jest poświęcona Orędziom, które dotyczą zbliżającego się globalnego wydarzenia nazwanego Ostrzeżeniem, zawierają przekaz z Nieba, wskazania duchowe i proroctwa odnoszące się do Kościoła i świata, mające się wypełnić teraz, w czasie prowadzącym do Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa. Nastąpi ono za życia tego pokolenia, jak sam Jezus powiedział to w Orędziach.

Orędzia i objawienia

Orędzia otrzymuje Maria od Bożego Miłosierdzia, katolicka wizjonerka z Europy. Pierwsze Orędzie zostało jej przekazane 9 listopada 2010 roku. Do maja 2015 roku otrzymała ona od Trójcy Świętej i Matki Bożej ponad 1330 Orędzi. Choć obecnie nastąpiła przerwa w przekazywaniu Orędzi, Jezus powiedział, że Orędzia będą kontynuowane w przyszłości – będą przekazywane aż do czasu Jego Powtórnego Przyjścia.

Całość Orędzi stanowi Księgę Prawdy, którą w Starym Testamencie poznał już prorok Daniel, a w Nowym Testamencie miał do niej wgląd św. Jan Ewangelista. Treść tej Księgi oddał za pomocą symboli w Księdze Apokalipsy.

Pieczęcie i proroctwa

W objawieniach Jezus otwiera Pieczęcie z Księgi Apokalipsy – ujawnia ich sens.

Proroctwa zawarte w Orędziach przepowiedziały abdykację Benedykta XVI oraz nadejście fałszywego proroka, zasiadającego obecnie na tronie Piotrowym w Watykanie.

Orędzia ujawniają wydarzenia takie jak podział w Kościele katolickim i szerokie odstępstwo od wiary katolickiej (Pierwsza Pieczęć), globalne zmiany klimatu, obowiązkowe światowe szczepienia, które przyniosą śmierć, przewroty polityczne, III wojna światowa (Druga Pieczęć), pojawienie się antychrysta, jeden światowy porządek, nowy światowy kościół, głód na świecie (Trzecia Pieczęć), wprowadzenie chipa – znamienia bestii, i wiele innych.

Pozostałe Pieczęcie z Księgi Apokalipsy, to jest Czwarta i kolejne, nie zostały jeszcze złamane i wyjaśnione.

Wszystkie te wydarzenia wskazują, że żyjemy teraz w końcu czasów i wkrótce nastąpi Dzień Pański. Taki też jest zasadniczy cel Orędzi – ostrzeżenie odnośnie do tego, co ma nastąpić wcześniej, i przygotowanie ludzkości na najważniejsze wydarzenie w historii chrześcijaństwa od czasu Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, to jest właśnie Jego bliskie Powtórne Przyjście, które nastąpi po trzech dniach ciemności.

Celem tych Orędzi jest zbawienie jak największej ilości dusz.

Ostrzeżenie

Najbardziej pilne Orędzie dotyczy mistycznego wydarzenia, które wkrótce nastąpi na całym świecie. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako Wielkie Ostrzeżenie i Oświetlenie Sumień dane będzie światu jako największy akt Bożego Miłosierdzia. Ostrzeżenie, cudowny Dar osobistego spotkania każdej duszy z Bogiem, pomoże przygotować ludzi na powrót Jezusa Chrystusa. To wydarzenie będzie doświadczone w jednej chwili przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej siedmiu lat. Będzie trwało około 15 minut. Będzie to tak silne przeżycie, że nikt nie będzie mógł go zignorować. Wszyscy, nawet ateiści, przekonają się, że Bóg istnieje. Każdemu zostaną ukazane jego dobre czyny i szczególnie grzechy – takie, jakimi one są w Oczach Boga. Ten Dar pobudzi ludzi do ponownej oceny swojego życia i poproszenia Boga o przebaczenie. Dzięki Ostrzeżeniu nastąpi wiele cudownych nawróceń.

Pieczęć Boga Żywego

Została przepowiedziana w Księdze Apokalipsy i jest teraz dana w tych objawieniach jako Modlitwa Krucjaty 33. Jezus poleca nam, abyśmy zawsze nosili Pieczęć Boga Żywego przy sobie w jakiejkolwiek formie (treść tej Modlitwy) i mieli w swoich domach. Pieczęć należy odmawiać codziennie. Ona nas chroni, nasze ciała i dusze, i żadna krzywda nie stanie się tym, którzy mają Pieczęć. Nie wolno jej sprzedawać i powinna być dostępna dla każdego. W Orędziach znajdujemy także wiele innych nawiązań do Pieczęci. Tłumaczy się w nich jej rolę i znaczenie. Jest ona Darem od Boga, by nas chronić i pomóc nam dotrwać do Ery Pokoju.

Krucjata Modlitwy

W Orędziach Jezus przekazuje także Modlitwy i Litanie tworzące Krucjatę Modlitwy. Prosi nas, byśmy codziennie modlili się nimi. Z tymi modlitwami związanych jest wiele Łask, wiele nawróceń, mają one potężną moc. Jezus poleca nam także zakładanie grup Krucjaty Modlitwy, byśmy modlili się wspólnie z innymi o zbawienie dusz i o ochronę w tych trudnych czasach. Grupy Krucjaty Modlitwy pomogą stworzyć Armię Jezusa Chrystusa Reszty Kościoła katolickiego, wierną Pismu Świętemu i Tradycji katolickiej.

Wszyscy, którzy się nawrócą i przyjmą Boga, zostaną przez Jezusa zabrani w Dniu Ostatecznym do Nowego Raju, Nowego Nieba i Ziemi – Ery pokoju i szczęścia.