Jezus Do Ludzkości

Pieczęć Boga Żywego

Pieczęć Boga Żywego została wspomniana w Piśmie Świętym.

Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo.

I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:

«Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego» (...)

(Ap 7,1-3)

Pieczęć Boga Żywego jest nam teraz przekazana w Księdze Prawdy.

Graficzne przedstawienie Pieczęci umieszczone na okładce tej książki zostało zaprojektowane po otrzymaniu przez Marię od Bożego Miłosierdzia Boskiego Orędzia z 20 lutego 2012 roku z godziny 12.20, w którym Bóg jej powiedział, że daje światu Pieczęć Boga Żywego, aby chronić przed antychrystem każdego, kto ją przyjmie.

Fragment tego Orędzia:

Moja córko, powiedz Moim dzieciom, że nie mam upodobania w myślach o karaniu Moich dzieci, bo ich kocham. Oni są Moi, są Moim umiłowanym stworzeniem. Patrzenie na to, jak zły skaził ich dusze, jest Moją nieustanną udręką, ich umiłowanego Ojca.

Pragnę zabrać was wszystkich, kochane dzieci, które znacie i rozumiecie Moją Miłość do was, do Mojego pięknego Nowego Raju na ziemi.

Obiecuję wam, że prześladowania będą krótkie i że będziecie chronieni. Ponieważ przekazuję teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony.

Zdołacie z nią ujść uwadze tych, którzy spowodują niedolę w waszych krajach. Moja Pieczęć jest Moją obietnicą zbawienia. Moja Moc wzrośnie poprzez was dzięki tej Pieczęci i żadna krzywda was nie spotka. Jest to cud, dzieci, i tylko ci, którzy oddają Mi pokłon, swojemu Panu i Stworzycielowi wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością w swoich sercach dla Mnie, mogą być pobłogosławieni tym Boskim Darem.

Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego. Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty 33 – O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością.

O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.

Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze.

Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.

Kocham Cię, drogi Ojcze.

Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.

Pieczęć Boga Żywego, Modlitwę Krucjaty 33, trzeba nosić zawsze przy sobie w jakiejkolwiek formie (treść tej Modlitwy) i mieć w swoich domach. Pieczęć należy odmawiać codziennie. Ona nas chroni, nasze ciała i dusze, i żadna krzywda nie stanie się tym, którzy mają Pieczęć. Nie wolno jej sprzedawać i powinna być dostępna dla każdego.

W Orędziach znajdujemy także wiele innych nawiązań do Pieczęci. Tłumaczy się w nich jej rolę i znaczenie.

Oryginalny, duży format pieczęci

do druku na A4

Plik JPG (5,3 MB)
Plik PDF (1,9 MB)

Pieczęć do umieszczenia w ramce na zdjęcia

Pieczęć w formie pocztówki do wysłania pocztą tradycyjną

Pieczęć w formie wizytówki

dołączone tzw. spady do drukarni po 3mm