Jezus Do LudzkościKsięga Prawdy

Księga Prawdy została wspomniana w Piśmie Świętym u proroka Daniela (Dn 10,21). Tam znajdują się odniesienia do tej tajemniczej Księgi.

Archanioł Gabriel wyjaśnia Danielowi, że wszystko, co zostało mu objawione o przyszłości i końcu czasów, można znaleźć w Księdze Prawdy.

Danielowi zostało powiedziane, by zapieczętował Księgę, ponieważ jest ona przeznaczona na inny czas – właśnie na koniec czasów.

Treść Księgi Prawdy została objawiona także św. Janowi Ewangeliście, a on przekazał ją w Księdze Apokalipsy za pomocą symboli i proroctw, w tym Pieczęci.

Obecnie Jezus Chrystus, Baranek Boży, łamie Pieczęcie.

Księga Prawdy jest przekazywana jako Orędzia w objawieniach Marii od Bożego Miłosierdzia.