Jezus Do Ludzkości

O Objawieniach

Objawienia rozpoczęły się 9 listopada 2010 roku, kiedy Maria od Bożego Miłosierdzia otrzymała pierwsze Orędzie od Matki Bożej. Od tego czasu do maja 2015 roku otrzymała ponad 1330 Orędzi – część z nich jest od Trójcy Świętej, część od Matki Bożej, która w jednym z Orędzi określiła siebie także tytułem Matka Zbawienia i poprosiła, by tak ją nazywać.

Maria otrzymuje Orędzia na zasadzie wewnętrznie słyszanych słów – lokucji. Matkę Bożą albo Pana Jezusa widzi tylko w szczególnych wypadkach. Słowa, które słyszy w swoim sercu, przelewa na papier. Orędzia są później sczytywane z rękopisu i redagowane do postaci tekstu elektronicznego. Żadne Słowo pochodzące z Nieba nie jest zmieniane, są to święte Słowa od Boga i Matki Zbawienia.

Większość Orędzi została już opublikowana, część z nich jest jednak przekazana prywatnie dla samej Marii.

Orędzia tłumaczone są obecnie na kilkadziesiąt języków, grupy Krucjaty Modlitwy, powstające na prośbę Jezusa wyrażoną w tych objawieniach, zakładane są w wielu krajach na świecie. Liczbę osób, do których dotarła informacja o Orędziach, szacuje się na miliony.

Obecnie, od maja 2015 roku, nastąpiła przerwa w przekazywaniu Orędzi, lecz Jezus powiedział, że będą one jeszcze kontynuowane . Pieczęcie Czwarta i kolejne nie zostały jeszcze otwarte i wyjaśnione. Będą przekazywane aż do końca czasów, do bliskiego już Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa.