Jezus Do Ludzkości

Przysięga wierności Boskiej Woli Boga Ojca

środa, 13 czerwca 2012 roku, godz. 16.00

Moja szczerze umiłowana córko, tak jak Mój Ojciec Przedwieczny przekazał ten wielki Dar dla ludzkości, Swoją Pieczęć, tak też Jego dzieci muszą przysiąc wierność Jego Boskiej Woli. Proszę wszystkie dzieci Boże, które będą maszerowały naprzód w Jego Armii, by pomóc ratować dusze wszystkich dzieci Bożych, łącznie z zatwardziałymi grzesznikami, aby złożyły tę przysięgę.

Modlitwa Krucjaty 59
Przysięga na wierność Boskiej Woli

O Boże Najwyższy, o Ojcze Niebieski, przysięgam Ci moją niezłomną wierność, by Cię czcić i być Ci posłusznym we wszystkim, co jest zgodne z Twoją Boską Wolą na ziemi.

Przez Przenajświętszą Krew Twojego umiłowanego Syna Jedynego, prawdziwego Mesjasza, oddaję Ci mój umysł, moje ciało i moją duszę w imieniu wszystkich dusz, tak byśmy mogli się złączyć jako jedno, w Twoim Królestwie Niebieskim, które ma nadejść, aby Twoja Boska Wola wypełniła się na ziemi, tak jak w Niebie.

Amen.

Musicie przysięgnąć wasze dusze Mojemu Ojcu Niebieskiemu jako dowód waszej wiary i na pamiątkę Mojej Śmierci na Krzyżu, aby każdy z was pił z Kielicha Zbawienia.

Wasz Jezus

A Pledge of allegiance to the Divine Will of God the Father

Wednesday, June 13th, 2012 @ 16:00

My dearly beloved daughter just as My Eternal Father bequeathed the Great Gift to humanity of His Seal so, too, must His children pledge their allegiance to His Divine Will.

I ask all of God’s children who will march forth in His army to help save the souls of all God’s children, including hardened sinners, to take this pledge

Crusade Prayer (59)

A Pledge of Allegiance to the Divine Will

I pledge to You my firm allegiance to honour and obey You in all things united to Your Divine Will on earth

I, through the Sacred Blood of Your only beloved Son, the True Messiah, offer You my mind, my body and my soul on behalf of all souls so that we can unite as one in Your Heavenly Kingdom to come so that Your Divine Will is done on earth as it is in Heaven.

Amen.

You must pledge your souls to My Heavenly Father as a token of your Faith and in memory of My Death on the Cross so that each of you will drink from the Cup of Salvation.

Your Jesus