Jezus Do Ludzkości

Szatan będzie was przekonywał, że Moje Orędzia pochodzą od niego

niedziela, 27 maja 2012 roku, godz. 18.00

Moja córko, tak wielu Moich wyznawców pyta, dlaczego wiele z tych proroctw powoduje lęk w ich sercach. Wielu jest przekonanych, że to Ja wywołuję lęk. Ale to nie jest do końca prawdą. Lęk, który ogrania wiele dusz, jest uświadomieniem sobie, że to, co wam mówię, jest prawdą.

Przez każdego dobrego rodzica dziecko jest ostrzegane przed niebezpieczeństwami w życiu. Czasem niebezpieczeństwa, przed którymi rodzic ostrzega, mogą powodować lęk. Jednak lęk dotyczy zła spowodowanego przez człowieka, które jest przed nami. Tak samo jest z prawdą o złu na świecie. Jest ono spowodowane przez człowieka, który z kolei jest pod wpływem zwodziciela, szatana.

Proroctwa dane przez Boga rodzajowi ludzkiemu od początku czasu budziły lęk w sercach niektórych. Pomimo to w innych kręgach wywoływały wiele śmiechu. Działo się tak, zanim Noe zaczął budować Arkę. Podczas gdy się z niego śmiano, drwiono i wyszydzano go, ci z lękiem czynili to, o co zostali poproszeni. Zbudowali Arkę, aby się uratować. Ci, którzy się śmiali, szydzili z Noego i nie przejmowali się nim, zostali zgładzeni.

Wszystkie proroctwa, które pochodzą od Boga, zawierają ostrzeżenia, aby zachęcić ludzkość do przygotowania się na takie wydarzenia. To tylko dzięki przygotowaniu swoich dusz będziecie mogli znieść czekające was udręki spowodowane przez ludzkie grzechy. Tym Moim wyznawcom, którzy pytają, dlaczego Moje Orędzia mogą powodować lęk, to mówię. Nie wierzcie kłamstwom zasianym w waszych sercach przez szatana, że Bóg nigdy nie dałby światu orędzi, które budziłyby lęk w sercach Jego dzieci.

Teraz wielu z was, szczególnie ci, którzy Mnie kochają, odwraca się od Mojego świętego Słowa. Jedną z ulubionych drwin szatana jest przekonywanie was, że Boskie Orędzia nie zawierają proroctw, które wywołują lęk. Czy aby na pewno takie orędzia mogą być wyłącznie od złego ducha? Jak bardzo szatan śmieje się ze swojego własnego przebiegłego podstępu. Szatan będzie was przekonywał, że Moje Orędzia pochodzą od niego – tak rozpaczliwie chce was przekonać, abyście nie podążali za Moimi poleceniami. Wam, Moi wyznawcy, trzeba powiedzieć prawdę. Muszę was przygotować, a oznacza to ostrzeżenie was zawczasu przed rzeczami, które nadejdą – tylko po to, aby was chronić. Aby was ocalić. Nigdy nie słuchajcie tego kłamstwa.

Moje Orędzia są wam przekazywane z Mojej Bożej Miłości do całego stworzenia. Pozwólcie Mi prowadzić was jak każdy dobry rodzic. Gdy będziecie Mnie słuchali i wypełniali Moje wskazania dotyczące modlitwy, będę was chronił. Lęk nie pochodzi ode Mnie. Kiedy wierzycie we Mnie i ufacie Mi, nie będziecie zalęknieni, nieważne, jak wiele zła z powodu grzechów ludzkości zostanie wam ukazane. Jedna rzecz, której nigdy nie wolno wam uczynić, to ukrywać się i zakładać, że wszystko będzie dobrze. Bo czyniąc to, zlekceważycie istnienie zła na świecie. Przyjmijcie, że szatan istnieje. Uwierzcie, że modlitwa może osłabić i będzie osłabiać jego moce. Powstańcie i podejmijcie odpowiedzialność jako Moi naśladowcy, naśladowcy Jezusa Chrystusa. Kiedy staniecie w obliczu prawdy, pozwólcie Mi siebie prowadzić, a lęk nie wejdzie do waszych serc.

Wasz umiłowany Jezus

Satan will convince you that My messages come from him.

Sunday, May 27th, 2012 @ 18:00

My daughter so many of My followers question why many of these prophecies cause fear in their hearts.

Many believe that I create fear. But this is not quite true.

The fear which floods many souls is the realisation that what I tell you is the Truth.

Like any good parent a child is warned of the dangers in life.

Sometimes the dangers which a parent warns about can cause fear. Yet the fear relates to the evil caused by man which lies ahead.

The same is true of evil in the world. It is caused by man who, in turn, is influenced by the deceiver, Satan.

The prophecies given to the human race by God, since the beginning of time, has struck fear in the hearts of some.

Yet they caused much laughter in other quarters. This is what happened before Noah began to build The Ark. While he was laughed at, sneered at and ridiculed those in fear did what was asked of them. They built The Ark to save themselves.

Those who laughed, ridiculed and dismissed Noah were destroyed.

All prophecies which come from God include warnings to encourage humanity to be prepared for such events.

It is only through preparing your souls that you can withstand the torment caused by the sins of man which lie ahead.

To those of My followers who question why My messages may cause fear I say this.

Do not believe the lies, planted in your hearts by Satan, that God would never give the world messages which strike fear in the hearts of His children.

Many of you now, especially those who love Me, are being turned away from My Holy Word.

One of Satan’s favourite taunts is to convince you that Divine Messages do not contain prophecies which cause fear.

Surely such messages can only from the evil one?

How Satan laughs at his own cunning deceit.

Satan will convince you that My messages come from him, so desperate is he to convince you not to follow my instructions.

You My followers must be told the Truth.

I must prepare you and that means warning you in advance of things to come only to protect you. To save you.

Never listen to this lie.

My messages are given to you out of My Divine Love for the whole of creation. Allow Me to guide you like any good parent.

By listening to Me and following My instructions of prayer I will protect you.

Fear does not come from Me. When you believe in Me and trust Me you will not be fearful, no matter how much evil is presented to you through the sins of mankind.

One thing you must never do is to hide and assume that all will be well.

For to do so you dismiss the existence of evil in the world.

Accept that Satan exists. Believe that prayer can, and will, dilute his powers.

Then stand up and take responsibility, as a follower of Me, Jesus Christ.

When you face the truth, allow Me to lead you and fear will not enter your heart.

Your Beloved Jesus