Jezus Do Ludzkości

Nie ujawniam dat

niedziela, 27 listopada 2011 roku, godz. 15.00

Moja szczerze umiłowana córko, musisz zachować spokój i opanowanie i złożyć całą swoją ufność we Mnie. Czas Ostrzeżenia już prawie nadszedł, ale musisz być cierpliwa. Módl się, Moja córko, żeby cała ludzkość mogła być uratowana przez Mój Dar.

Proszę, nie zgadujcie dat, powiedziałem wam wiele razy, że Ja nie ujawniam dat. Nie jest właściwe, byście je poznali. Bądźcie cierpliwi. Czas na Ostrzeżenie nastąpi zgodnie z Moją Świętą Wolą. Złóżcie całą swoją ufność we Mnie i zostawcie wszystko w Moich Rękach.

Wasz umiłowany Jezus

I do not reveal dates

Sunday, November 27th, 2011 @ 15:00

My dearly beloved daughter, you must keep calm and composed and place all your trust in Me.

The time for The Warning is almost here and you must be patient. Pray, My daughter, that all of humanity can be saved through My Gift.

Please do not guess dates, for I have told you many times that I do not reveal dates.

They are not for your knowing. Be patient. The time for the Warning will be according to My Holy Will.

Place all your trust in Me and leave everything in My Hands.

Your beloved Jesus