Jezus Do Ludzkości

Dziewica Maryja: Módlcie się za papieża Benedykta

środa, 16 listopada 2011 roku, godz. 8.00

Moje dziecko, będą zacięte walki, bo rozpoczyna się bitwa o dusze. Módlcie się za wszystkie słabe dusze, które potrzebują ochrony Miłosierdzia Mojego Syna. Zły duch zrobi wszystko, co może, aby odwieść dzieci od Ręki Miłosierdzia Mojego Syna.

Tak wiele Moich biednych, zagubionych dusz nie ma pojęcia o bitwie, która się już rozpoczyna i którą prowadzi zły duch. Jego dni są teraz policzone, Moje dziecko, ale musicie uczynić wszystko, co możecie, aby pomóc Mojemu drogiemu Synowi uratować tych ludzi, zanim będzie za późno.

Ty, Moje dziecko, musisz w dalszym ciągu prosić Mnie o ochronę, bo stajesz się teraz prawdziwym cierniem w boku złego. W każdej chwili miej się na baczności. Ważna jest modlitwa, a ty musisz poprosić innych o modlitwę za ciebie.

Teraz módlcie się szczególnie za papieża Benedykta, bo również on jest atakowany.

Nigdy nie upadaj w swoim Dziele dla Mojego Syna, bo ty, Moje dziecko, musisz wytrwać do samego końca, aby wypełnić proroctwa zapowiadane tak dawno temu. Pamiętaj, przez cały czas okrywam cię Moim świętym płaszczem.

Wasza Niebieska Matka
Królowa Róż

Maria od Bożego Miłosierdzia: „To Orędzie otrzymałam po pełnym [w sensie objawienie całej postaci, w trzech wymiarach – przyp. red.] objawieniu się Matki Bożej, które trwało 20 minut, a podczas tego objawienia Matka Boża wydawała się bardzo smutna”.

Virgin Mary: Pray for Pope Benedict

Wednesday, November 16th, 2011 @ 08:00

My child, there will be fierce fighting as the battle for souls commences. Pray for all those poor souls who need the protection of my Son’s Mercy.

The evil one will do all he can to turn children away from my Son’s Hand of Mercy.

So many of my poor, lost souls have no idea of the battle which has already commenced and which is led by the evil one. His days are short now, my child, but you must do all you can to help my precious Son to save these people before it is too late.

You, my child, must continue to ask me for protection, because you are now becoming a real thorn in the evil one’s side. Be on your guard at every moment. Prayer is important and you must ask others to pray for you.

Pray for Pope Benedict, especially now for he too is under attack. Never falter in your Work for my Son, for you, my child, must endure to the very end in order to fulfil prophecies foretold so long ago.

Remember, I cover you with my Holy Mantle at all times.

Your Heavenly Mother
Queen of the Roses

(Note: this message was received after a full apparition of the Blessed Mother, which lasted 20 minutes in which she appeared very sad. Maria Divine Mercy)