Jezus Do Ludzkości

Będziecie tak samo winni jak ci, którzy byli odpowiedzialni za przekazanie Mnie Moim katom

środa, 28 maja 2014 roku, godz. 8.40

Moja szczerze umiłowana córko, Moja obietnica Powtórnego Przyjścia zostanie spełniona. Nic nie może przeszkodzić Mojemu Powtórnemu Przyjściu, ale ci, którzy wiedzą, Kim Ja Jestem, a którzy pracują dla Moich wrogów z otwartymi i chętnymi sercami, wierzą, że mogą zniszczyć dusze przed tym wielkim Dniem.

Moi wrogowie, wiedzcie to. Znam was. Widzę wasze dusze. Widzę, jakie zło tkwi w waszych sercach. Widzę również dobroć, która istnieje w was obok niego. Słuchajcie Mnie, gdy ujawniam Prawdę o tym, co ma nadejść.

Jeżeli Mnie kochacie, będziecie namawiani, byście Mnie nie kochali.

Jeśli wierzycie w Moje Nauczanie, poproszą was, abyście uwierzyli w jego nową, fałszywą namiastkę.

Jeśli wierzycie, że Ja kontaktuję się z wami przez te Orędzia, zły duch będzie was przekonywał, że te Słowa nie pochodzą ode Mnie. Będziecie więc kuszeni, żeby Mnie zdradzić, a zrobicie to przez prześladowanie Moich sług, którzy wspierają tę Misję. Staniecie się zdrajcami tej Misji i jako tacy będziecie tak samo winni jak ci, którzy byli odpowiedzialni za przekazanie Mnie Moim katom.

Jeśli nie będziecie Mnie słuchali, to ta decyzja będzie należała do was, a Ja nie będę was za nią winił, ponieważ nigdy nie będę na was wymuszał Swojej Woli. Znacznie lepiej będzie dla was ignorować Mnie i przestrzegać Mojego Nauczania, niż zadawać cierpienie innym.

Teraz, gdy rozpoczęła się realizacja Mojego Planu ocalenia miliardów dusz, wiedzcie, że wzniosę się ponad wolę człowieka, który jest Mi przeciwny. Nic – żadne słowa, żadne czyny, żadne działanie, żadna nikczemność jakiegokolwiek rodzaju – nie może Mnie zatrzymać w Moim dążeniu do uratowania ludzkości. Ci, którzy stoją Bogu na drodze, będą bezsilni i w końcu pełni żalu padną na twarz przede Mną w Dniu, w którym przyjdę sądzić.

Wasz Jezus

You will be just as guilty as those who were responsible for handing Me over to My executioners

Wednesday, May 28th, 2014 @ 08:40

My dearly beloved daughter, My Promise to come again will be fulfilled. Nothing can prevent My Second Coming, but still those who know Who I Am and who work for My nemesis with open and willing hearts believe that they can destroy souls before this Great Day.

To My enemies, know this. I know you. I can see your souls. I can see what evil resides within your hearts. I can also see the goodness, which lies side by side within you. Hear Me, as I reveal to you the Truth of what is to come.

If you love Me, you will be encouraged not to.

If you believe in My Teachings, you will be asked to believe in a new false substitute.

If you believe that I Am communicating to you, through these Messages, you will be convinced by the evil one that these Words do not come from Me. You will be tempted, therefore, to betray Me and you will do this by persecuting My servants, who support this Mission. You will become traitors of this Mission and, as such, you will be just as guilty as those who were responsible for handing Me over to My executioners.

If you do not listen to Me, then that is up to you and I will not hold you accountable, for I will never force My Will upon you. Far better you ignore Me and follow My Teachings, than to inflict suffering on others.

Now that My Plan to salvage billions of souls has commenced, know that I will rise above the will of men who oppose Me. Nothing – no words – no actions – no deeds – no wickedness of any kind – can stop Me in My quest to salvage humanity. Those who stand in the way of God will be powerless and will, in the end, lie prostrate with grief before Me on the Day I come to judge.

Your Jesus