Jezus Do Ludzkości

Interwencja Mojego Ojca już się rozpoczęła, a Jego Gniew wstrząśnie ziemią

środa, 30 stycznia 2013 roku, godz. 23.10

Moja szczerze umiłowana córko, nasila się niszczenie ludzkiego życia z rąk tych, którzy nie szanują doniosłości tego Daru od Boga. Gniew Mojego Ojca z powodu tego ohydnego grzechu osiągnął taki poziom, że w całym Niebie można usłyszeć, jak On grzmi. Ręka Jego Gniewu wypędzi to zło, gdy wybierze nikczemnych ludzi i ich zniszczy. Za każdego człowieka zabitego jak zwierzę Mój Ojciec wyrzuci osobę, która tego dokonuje, w ogień piekła.

Proszę, wiedzcie, że gdy wojny będą się rozszerzać, nikczemnym dyktatorom zostanie rzucone wyzwanie. Będą wyplenieni i będą mieli do czynienia ze Sprawiedliwością, którą sami na siebie ściągną. Człowiek nie może zobaczyć tego, co Ja widzę. Nie zna ogromu zła, które prowadzi do zniszczenia życia, zniszczenia ziemi i prześladowania ludzi przez swoich współbraci i współsiostry.

Interwencja Mojego Ojca już się rozpoczęła, a Jego Gniew wstrząśnie ziemią. Dość tego. Korzeniem tego zła jest nieprzyjęcie przez człowieka prawdy o istnieniu Boga. Człowiek bawi się życiem, jakby miał kontrolę nad wszystkim, co jest na ziemi, nad którą nie ma władzy. Nie można pozwolić, aby to zło było kontynuowane. Będzie ono ukrócone, a ci, którzy nie uznają Jego Praw, będą odczuwali strach przed Bogiem.

Wasz Jezus

My Father’s intervention has already commenced and His wrath will shake the earth

Wednesday, January 30th, 2013 @ 23:10

My dearly beloved daughter, the destruction of human life, by the hands of those who do not honour the importance of this Gift from God, is escalating. My Father’s rage, because of this abominable sin, has reached such a pitch, that His roars can be heard throughout the Heavens.

The Hand of His Anger will cast out this evil, as He will pluck out those wicked men and destroy them. For every man slaughtered like an animal, My Father will throw the perpetrator into the fires of Hell.

Please know that, as wars escalate, the wicked amongst those dictators will be challenged. They will be weeded out and they will be dealt the Justice which they will bring down upon themselves.

Man cannot see what I see. They do not know the extent of evil, which results in the destruction of life, the destruction of the earth and the persecution of men, by their fellow brothers and sisters.

My Father’s intervention has already commenced and His wrath will shake the earth. Enough. The failure of man to accept the Truth of God’s Existence is at the root of this evil. Man plays with life, as if he controls all that is on earth, over which he has no authority. This evil cannot be allowed to continue. It will be dealt with and the fear of God will be felt by those who do not accept His Laws.

Your Jesus