Jezus Do Ludzkości

Wielu odczuwa Moją Miłość do ludzkości. Niestety, ci, którzy jej nie szukają, nie znajdą jej

piątek, 21 grudnia 2012 roku, godz. 22.20

Moja szczerze umiłowana córko, kochanie Mnie jest proste. Nie musicie być uczonymi w Piśmie Świętym. Potrzebujecie tylko tego – zawołajcie Mnie, nawet gdy wątpicie w Moje Istnienie. Nieoczekiwanie wypełnię was Moją Obecnością. Poczujecie Miłość, jak nigdy wcześniej. I wtedy poznacie Prawdę.

Ja Jestem prawdziwy. Ja Jestem i kocham każdego z was. Prawdziwa Miłość przenika wasze serca potężnym uczuciem przywiązania. To Dar w obie strony. Będziecie Mnie kochali i będziecie się dziwili, jak to możliwe?

Wielu odczuwa Moją Miłość do ludzkości. Niestety ci, którzy jej nie szukają, nie znajdą jej. Wy, którzy nadal błąkacie się z dala ode Mnie, powinniście Mnie wzywać, abym mógł oświecić wasze dusze.

Moje Narodziny zwiastowały dowód Miłości Mojego Ojca do rodzaju ludzkiego. On posłał Mnie, waszego Zbawiciela, z powodu Swojej Miłości do was.

Miłości nigdy nie powinniście brać za pewnik, ponieważ jest to największy Dar od Boga. Przewyższa ona wszystkie inne uczucia i może pokonać zło, gdybyście tylko ją przyjęli.

Mój Duch Miłości, Moja Ochrona obejmuje was w tym szczególnym czasie. Jesteście Moi. Ja Jestem w waszych sercach. Musicie tylko pozwolić, aby Moja Miłość was wypełniła, ponieważ gdy tak zrobicie, odczujecie prawdziwy pokój.

Błogosławię was wszystkich.

Wasz Jezus

My Love for humanity is felt by many. Sadly, those who do not look for it will not find it

Friday, December 21st, 2012 @ 22:20

My dearly beloved daughter, to love Me is simple. You do not have to be learned in Holy Scripture. All you need to do is this.

Call to Me, even when in doubt about My Existence. I will fill you with My Presence unexpectedly. You will feel a Love like never before. And then you will know The Truth.

I Am real. I Am there and I love each of you. True love pierces your heart with a powerful emotion of attachment. It is a two-way gift. You will love Me and you will wonder how can this be?

My Love for humanity is felt by many. Sadly, those who do not look for it will not find it. To those who still find themselves wandering away from Me, all you need to do is call upon Me, so that I can enlighten your soul.

My birth heralded the proof of My Father’s Love for the human race. He sent Me, your Saviour, because of His Love for you.

Love is not something you should ever take for granted, as it is the greatest Gift from God. It transcends every other feeling and can defeat evil if you would only embrace it.

My Spirit of Love, My Protection covers you at this special time. You are Mine. I Am in your heart. All you need do is to allow My Love to fill you because when you do you will feel true peace.

I bless all of you.

Your Jesus