Jezus Do Ludzkości

Przyjdźcie do Mnie wy wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was

czwartek, 21 czerwca 2012 roku, godz. 0.05

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą zrozumieć, że tak jak każdy dobry rodzic, zawsze będę chciał tego, co jest dla nich najlepsze. Nigdy nie dam im wszystkiego, o co proszą, jeśli nie jest to zgodne z Moją Najświętszą Wolą.

Nigdy nie pozwolę im zboczyć z Drogi Prawdy bez nakłaniania ich do powrotu do Mnie. Zawsze się będę starał chronić ich przed wszelką krzywdą. Ukarzę ich również za każde złe postępowanie. Zagniewam się, i mogę się zagniewać, kiedy uczynią zło innym. Przebaczę im także, kiedy wyrządzą krzywdę, jeśli będą szczerze żałować za błędy swojego postępowania. Jestem cierpliwy. Nie jest łatwo Mnie zaszokować i nigdy nie będę, i nie mógłbym, żywić urazy.

To dlatego nawet ci, którzy się oddalili, gubiąc się, i którzy czują się wewnętrznie puści, powinni Mnie prosić, abym ich podtrzymał, umiłował i doprowadził do Boskiej Miłości, która przyniesie im prawdziwy pokój. Tak wielu ludzi się zagubiło i zapomniało o Mnie. Wielu z powodu grzesznego życia, które prowadzili, opiera się, aby wrócić do Mnie. Czują się niezręcznie, nie wiedzą, jak się modlić i błędnie sądzą, że jest dla nich za późno. Jakże się mylą. Nie wolno im nigdy zapomnieć, że ofiarowałem Moje Życie na ziemi za każdego z was.

Nie porzucę dusz tak łatwo. Kocham wszystkich tych, którzy przez swoje działania, uczynki i myśli łamią Prawa Mojego Ojca. Jesteście dla Mnie cenni. Kocham was, tak jak kocham wszystkie dzieci Boże.

Nigdy nie sądźcie, że jesteście mniej kochani, ponieważ grzeszycie. Grzech, choć jest dla Mnie odrażający, jest tą skazą, z którą się urodziliście. Jest prawie niemożliwe, aby jakakolwiek dusza na ziemi nie grzeszyła. Nigdy nie myślcie, że nie mógłbym wam zawsze pomóc lub wziąć was w Moje Ramiona.

Będziecie stać jako pierwsi w kolejności, aby wejść do Mojego Nowego Raju na ziemi, który będzie trwał tysiąc lat, kiedy zwrócicie się do Mnie. Jedyne, o co prosiłbym, to abyście rozmawiali ze Mną tymi słowami.

Modlitwa Krucjaty 62
Dla zagubionych i bezradnych grzeszników

O Jezu, pomóż mi, bo jestem grzesznikiem, zagubionym, bezradnym i w ciemności.

Jestem słaby i brakuje mi odwagi, aby Cię odnaleźć.

Daj mi siłę wołać teraz do Ciebie, żebym mógł się wyzwolić od ciemności wewnątrz mojej duszy.

Doprowadź mnie do Twojego Światła, drogi Jezu.

Przebacz mi.

Pomóż mi ponownie odzyskać jedność i poprowadź mnie do Twojej Miłości, Pokoju i Życia Wiecznego.

Ufam Ci całkowicie i proszę Cię, żebyś mnie przyjął z umysłem, ciałem i duszą, gdy poddaję się Twojemu Bożemu Miłosierdziu.

Amen.

Przyjdźcie do Mnie wy wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was. Jedyne, co potrzeba, to wyciągnąć do Mnie rękę i chwycić Mnie. Słucham. Widzę. Płaczę. Kocham was. Nigdy się nie poddam, dopóki nie znajdziecie się w Moich Ramionach, a Moje Boże Miłosierdzie nie napełni waszych dusz.

Wkrótce ujrzycie wreszcie Prawdę Mojego wielkiego Miłosierdzia. Wasze wątpliwości opadną jak zewnętrzna skorupa, aby ukazać waszą duszę, która zostanie wypełniona światłem, i przybędziecie do Mnie. Czekam na ten dzień z wielką nadzieją i radością. Dopiero wtedy, kiedy każda biedna zagubiona dusza będzie wiedzieć, że tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę ją zbawić, Moje Serce zostanie uzdrowione. Pamiętajcie, mogę potępić grzech, ale kocham każdego grzesznika, bez względu na to, co uczynił. Nigdy się nie lękajcie przyjść do Mnie, rozmawiać ze Mną, bo kocham was zbyt mocno, żeby was odrzucić, kiedy okażecie prawdziwą skruchę.

Wasz umiłowany Jezus

Come to Me all of you who feel unworthy. I am waiting for you.

Thursday, June 21st, 2012 @ 00:05

My dearly beloved daughter My followers must understand that like any good parent I will always want what is best for them.

I will never give them everything they ask for unless it is according to My Most Holy Will.

I will never let them wander off the path of Truth without coaxing them back to Me.

I will always try to protect them from all harm.

I will also chastise them for any wrongdoing.

I will, and can, become angry when they do evil onto others.

I will also forgive them when they do wrong if they are truly sorry for the error of their ways.

I am patient. I am not easily shocked and never, nor could I, hold a grudge.

This is why even those who have wandered off lost and who feel empty inside should ask Me to hold them, love them and bring them the Divine Love that will bring them true peace.

So many people are lost and have forgotten Me.

Many, because of the sinful lives they have led, are reluctant to turn to Me. They feel awkward, don’t know how to pray and believe, wrongly, that it is too late for them. How wrong they are. They must never forget that I offered up My life on earth for each one of you.

I don’t give up on souls that easily. I love all those who, through their actions, deeds and thoughts, break My Father’s Laws. You are precious to Me. I love you just as I love all of God’s children.

Never believe you are loved less because you sin. Sin, while abhorrent to Me, is the stain with which you were born.

It is almost impossible for any soul on earth not to sin.

Never feel I could never help you or welcome you into My Arms.

You will stand first in line to enter My New Paradise on earth, which will last 1,000 years when you turn to Me.

All I asked is that you speak with Me in these words

Crusade Prayer (62)

For Lost and Helpless Sinners

O Jesus help me for I am a sinner lost, helpless and in darkness

I am weak and lack the courage to seek You out

Give me the strength to call You now so that I can break away from the darkness within my soul

Bring me into Your light Dear Jesus,

forgive me

Help me to become whole again and lead me to Your Love, peace and Eternal Life.

I trust You completely and I ask You to take me in mind, body and soul as I surrender to Your Divine Mercy.

Amen.

Come to Me all of you who feel unworthy. I am waiting for you. All it takes is to hold out your hand and reach Me.

I listen. I see. I weep. I love you.

I will never give up until you are in My Arms and My Divine Mercy floods your soul.

Soon you will finally see the Truth of My Great Mercy

Your doubts will fall away like an outer shell to reveal your soul which will be filled with the light and you will come running towards Me.

I await that day with great hope and joy.

Only when every poor lost soul knows that only I, Jesus Christ, can save them will My Heart be healed.

Remember I may condemn the sin but I love every sinner no matter what they have done.

Never be afraid to come to Me, to talk to Me, for I love you too much to reject you when you show true remorse.

Your beloved Jesus