Jezus Do Ludzkości

Modlitwa Krucjaty 11 – Powstrzymaj nienawiść wobec wizjonerów

środa, 30 listopada 2011 roku, godz. 20.00

O Najświętsze Serce Jezusa, proszę, powstrzymaj nienawiść i zazdrość, które istnieją w tych czasach wśród Twoich wyznawców wobec Twoich prawdziwych wizjonerów.

Modlę się, abyś wysłuchał mojej modlitwy i dał Twoim wizjonerom siłę, której potrzebują do głoszenia Twojego najświętszego Słowa niewierzącemu światu.

Amen.

Crusade Prayer (11) Stop hatred of visionaries

Wednesday, November 30th, 2011 @ 20:00

O Sacred Heart of Jesus, please stop the hatred and jealousy, which exists amongst Your followers, towards Your true visionaries in these times.

I pray that You will hear my prayer to give Your visionaries the strength they need to proclaim Your Most Holy Word to a disbelieving world.

Amen.