Jezus Do Ludzkości

Modlitwa Krucjaty 6 – Modlitwa o powstrzymanie antychrysta

wtorek, 22 listopada 2011 roku, godz. 11.00

O Jezu, modlę się, aby Bóg w Swoim Miłosierdziu powstrzymał antychrysta i jego nikczemną armię od wywoływania trwogi wśród Twoich dzieci oraz powodowania ich udręk.

Modlimy się, by został powstrzymany i by karząca Ręka została oddalona dzięki nawróceniu, jakie dokona się podczas Ostrzeżenia.

Amen.

Crusade of Prayer (6): Prayer to stop the antichrist

Tuesday, November 22nd, 2011 @ 11:00

O Jesus, I pray that God in His Mercy will prevent the antichrist and his vile army from causing terror and inflicting hardship on Your children.

We pray that he will be stopped and that the hand of chastisement will be avoided through the conversion achieved during The Warning.

Amen.