Jezus Do Ludzkości

Modlitwa Krucjaty 1 – Mój dar dla Jezusa dla ratowania dusz

czwartek, 17 listopada 2011 roku, godz. 21.00

Moja umiłowana córko, zwróć się z prośbą do Moich dzieci, by od teraz odmawiały te Modlitwy, aż do Ostrzeżenia. Wzywam Moich wyznawców, aby odmawiali te Modlitwy, które będę ci dawał każdego dnia, by ratować dusze. To jest pierwsza Modlitwa.

Mój najdroższy Jezu, Ty, Który kochasz nas tak bardzo, pozwól mi w mój skromny sposób pomóc ratować Twoje cenne dusze.

Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami bez względu na to, jak ciężko Cię obrażają.

Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie pomóc tym duszom, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia, szukać miejsca przy Tobie w Twoim Królestwie.

Wysłuchaj mojej modlitwy, o słodki Jezu, bym pomógł Ci zdobyć te dusze, za którymi tęsknisz.

O Najświętsze Serce Jezusa, przysięgam w każdym czasie moją wierność Twojej Najświętszej Woli.

Amen.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Crusade of Prayer (1): My Gift to Jesus to Save Souls

Thursday, November 17th, 2011 @ 21:00

My beloved daughter, please ask My children to recite these Prayers from now until The Warning. My followers are requested to recite these Prayers, which I will give you every day to save souls. This is the first Prayer:

My dearest Jesus, You Who loves us so much allow me in my humble way to help save Your precious souls.

Have Mercy on all sinners no matter how grievously they offend You.

Allow me through prayer and suffering to help those souls who may not survive The Warning, to seek a place beside You in Your Kingdom.

Hear my prayer, O sweet Jesus, to help You win over those souls You yearn for.

O Sacred Heart of Jesus, I pledge my allegiance to Your Most Holy Will at all times.

Amen.

Your Saviour
Jesus Christ