Jezus Do Ludzkości

Orędzie od Ducha Świętego

sobota, 12 lutego 2011 roku, godz. 15.30

Nadszedł czas, abyś powstała teraz i wzięła ten Kielich – pij z niego, bo jest to Kielich Zbawienia. Pijąc z tego Kielicha, będziesz teraz przygotowana, aby dzielić ten Kielich z ludzkością. Przygotowujesz się teraz, by odsłonić Słowa Chrystusa, tak aby dusze mogły zostać uratowane podczas Ostrzeżenia.

Nie trać ani jednej chwili, ponieważ przybliża się czas na to Wielkie Wydarzenie. Będziesz mieć jedynie krótki czas, aby świat mógł czytać te treści w Internecie. Ale ten czas będzie pomocny w zachowaniu milionów od ognia piekielnego.

To jest wielka odpowiedzialność, ale teraz jesteś już gotowa.

Idź teraz w Miłości i pokoju.

Duch Święty

Message from the Holy Spirit

Saturday, February 12th, 2011 @ 15:30

The time has come to rise up now and take this Cup – drink from it, for it is the Cup of Salvation. By drinking from this Cup you will now be prepared to share this Cup with mankind. You now prepare to unveil the Words of Christ, so that souls can be saved during The Warning.

Do not waste one single moment as the time now draws near for this Great Event. You will have only a short time for the world to read the contents on the Internet. But this period will be instrumental in saving millions from the fires of Hell.

This is a big responsibility, but you are now ready.

Go now in love and peace

The Holy Spirit