Jezus Do Ludzkości

Ogólnoświatowa władza, antychryst i znamię bestii

poniedziałek, 15 listopada 2010 roku, godz. 11.00

Teraz uświadamiasz sobie Prawdę i przyjmujesz Moje Orędzia takimi, jakie są. Pisz to, Moja córko. Szybkość, z jaką realizują się te proroctwa, staje się oczywista dla wszystkich. Obserwuj zmiany, które staną się widoczne w Moim Kościele, jako jeden z pierwszych znaków. To wtedy zwodziciel sprowadzi Moich uczniów na złą drogę.

Jako drugi znak będzie można dostrzec, że wielu z was już więcej nie będzie miało kontroli nad własnym krajem. Obejmuje to wszelką istotną władzę i wojsko. Moje dzieci, ich przywódcy i wszyscy odpowiedzialni za troskę o swoich ludzi, utracą wszelką kontrolę. Będą jak łódź bez steru. Ta łódź, którą sterują, będzie kierować się bez celu, a oni będą zagubieni.

Moje dzieci, musicie się teraz mocno modlić, aby rozluźnić uścisk, jakim te nikczemne grupy ludzi was otoczą. Oni nie są z Królestwa Bożego, a z powodu przebiegłego oszustwa ich zewnętrznej formy nie będziecie zdawali sobie sprawy, że jest to potężna siła, która jest ostrożna, aby się nie ujawnić.

Wy, Moje dzieci, nadal nic nie będziecie rozumieć. Będziecie myśleli, że żyjecie w ciężkich czasach, ale ta fasada jest zaplanowana, aby sprawić, że będziecie tak myśleli. Powstańcie teraz, Moje dzieci.

Znamię bestii

Nie przyjmujcie tego znamienia. Jeśli więcej z was go nie przyjmie, wówczas wzmocnicie się liczebnie. To znamię – znamię bestii – będzie waszym upadkiem. Nie jest ono tym, czym się wydaje. Wyrażając zgodę, będziecie coraz dalej odsuwani.

Uważajcie na plan, którym kieruje zwodziciel, by usunąć z waszego życia wszystkie znaki Mojego Ojca Przedwiecznego i Nauczanie Pisma. Zobaczycie to w szkołach, na uczelniach, w szpitalach, w konstytucjach waszych krajów. Największą obrzydliwością, która sprawia Mi ogromny ból, jest zniesienie Nauczania Pisma przez tych, którzy praktykują oddawanie czci Mnie, swojemu Boskiemu Zbawicielowi. Już wkrótce zobaczycie, że Moje Słowo i nauczanie Prawdy zostaną zniesione i będą karalne.

Wy, Moje szczerze umiłowane dzieci, będziecie bardzo cierpieli w Moje Imię. Odpowiedzialne za to są te diabelskie siły. Prowadzone są przez szatana. Znajdziecie je wszędzie, a szczególnie wśród tych przywódców u władzy, od których zależy wasze przeżycie. Dzieci, nie obawiajcie się o siebie, lękajcie się raczej o te biedne dusze, wprowadzone w błąd. Są one tak opanowane przez zwodziciela, że trudno jest im się wyrwać – tak silny jest uścisk, który on trzyma. Tym ludziom nie należy ufać. Uważajcie, w jaki sposób kontaktujecie się z nimi. Będą trzymać was w tak mocnym imadle, ponieważ będą wszystko kontrolować. Trudno będzie wam z nimi walczyć, bo będą kontrolować nawet wasz bank, wasze nieruchomości, podatki i żywność, której potrzebujecie, by przetrwać.

Ale to nie potrwa długo, ponieważ ich dni są policzone. Gdyby pozostawali w swojej niewoli u złego ducha, zanurzyliby się w otchłań takiego lęku, że budziłoby to zbytnią grozę i byłoby tak przerażające, by opisać ich los, tak że człowiek padłby jak kamień – martwy – gdyby choć przez minutę spoglądał na udrękę, którą będą znosić.

Bitwa ma się właśnie rozpocząć i wydarzyć, gdy Ręka Mojego Ojca Przedwiecznego szybko opadnie jako kara za ich grzechy, które teraz na tej ziemi będzie można zobaczyć – te grzechy, za które umarłem. Żaden człowiek nie jest dzieckiem Boga, który daje im świadectwo lub jest w zmowie z tą złowrogą, ale zorganizowaną armią zniszczenia, nie jest dzieckiem Boga. Ta diabelska armia, zapełniona demonami z piekielnych czeluści, dokonuje czynów o takich rozmiarach zła, że niewinni ludzie nie byliby w stanie tego pojąć.

Nie jest Moim pragnieniem straszyć was, Moje dzieci, ale w końcu prawda zostanie ujawniona taka, jaka jest. Powstańcie teraz, Moje dzieci. Zwalczcie siły zła, zanim one was zniszczą. Wystrzegajcie się ogólnoświatowej władzy w jakimkolwiek kształcie, wielkości, formie i na jakichkolwiek zasadach. Uważnie przypatrujcie się waszym przywódcom i tym, którzy mają władzę nad waszym codziennym dostępem do pieniędzy, które dadzą wam pożywienie i utrzymają was przy życiu. Już teraz musicie gromadzić żywność.

Nie otrzymaliście tego Orędzia w sposób, który odtwarza Moje Nauczanie, ale posłuchajcie Mnie teraz. Te proroctwa zostały przepowiedziane. Moje dzieci, musicie słuchać uważnie. Duch ciemności narasta i wy, Moi wyznawcy, musicie być silni. Utrzymujcie żywą wiarę we Mnie przez modlitwę. Wszyscy Moi wyznawcy muszą każdego dnia odmawiać tę modlitwę – Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ona wzmocni dusze i pomoże im znaleźć Łaskę w chwili śmierci.

Moje dzieci, proszę, nie pozwólcie, by Moje Orędzie was przerażało. Moi wierni mają teraz powinność względem Mnie. Pozwólcie Mi to powiedzieć. Pamiętajcie, zostaniecie napełnieni Duchem Świętym, gdy tylko przyjmiecie Moje Słowo. Nie lękajcie się, bo zostaliście wybrani. Wy, Moja Armio wyznawców, doprowadzicie do zwycięstwa nad złym. Aby tego dokonać, musicie się modlić.

Przychodzę z Orędziem czystej Miłości. Czy nie zdajecie sobie sprawy, że doświadczycie Raju, gdy Niebo i ziemia połączą się w jedno? Nie ma się czego lękać, ponieważ wy, Moi wyznawcy, zostaniecie uniesieni z ciałem, duszą i umysłem do krainy Boskiej Hierarchii. Zobaczycie swoich najbliższych. Tych najbliższych, którzy znaleźli Łaskę u Mojego Ojca Przedwiecznego.

Czyńcie tak, jak mówię. Módlcie się, mówcie do Mnie, kochajcie Mnie, ufajcie Mi. W zamian dam wam siłę. Módlcie się o ochronę przez odmawianie najświętszego Różańca, danego wam z błogosławieństwem od Mojej umiłowanej Matki. Ta modlitwa musi być odmawiana, by pomóc chronić was przed złym duchem, to z jednej strony. Z drugiej strony musicie też prosić o ochronę dla tych osób, z którymi się stykacie, aby nie miały na was złego wpływu ani nie rozpraszały wiary, którą macie w swoim sercu dla Mnie.

Módlcie się za Moich wizjonerów i proroków, aby byli chronieni. Módlcie się za Moich umiłowanych wyświęconych sług, tych świętych, oddanych sług, posłanych przeze Mnie, aby was prowadzili. Oni, podobnie jak Moi wyznawcy, cierpią udrękę od złego. On nigdy nie przestanie próbować zaślepiać was na Prawdę i posłuży się każdą przebiegłą taktyką, aby was przekonać, że wasza wiara jest fałszywa. Usłyszcie Mnie. On, zwodziciel, użyje logiki i rozumowania, wyrażonego w sposób łagodny i delikatny, aby przekonać was, że wnosi do waszego życia nadzieję. Będzie się starał sprawić przez antychrysta, abyście uwierzyli, że on jest tym wybranym.

Antychryst

Wielu Moich wyznawców padnie ofiarą tego nikczemnego podstępu. Miejcie się na baczności. Będzie on postrzegany jako posłaniec miłości, pokoju i zgody w świecie. Ludzie będą padać na kolana i oddawać mu cześć. Pokaże wam swoją moc i uwierzycie, że jest ona z Boskiego źródła. Ale nie jest. Będzie was pouczał w sposób, który czasami będzie się wydawać dziwny. Prawdziwi wierzący będą wiedzieli, że nie jest ze Światła. Jego chełpliwa, pompatyczna postawa będzie skryta za czystym złem. Będzie dumnie kroczył i okazywał to, co będzie się wydawało prawdziwym współczuciem i miłością do wszystkich. Za tą fasadą jest pełen nienawiści do was, Moje umiłowane dzieci. Śmieje się za zamkniętymi drzwiami.

Moje dzieci, on was strasznie zmyli. Będzie się wydawało, że jest potężny, pewny siebie, ma poczucie humoru, jest opiekuńczy, kochający i będzie postrzegany jako zbawiciel. Jego piękne oblicze spodoba się wszystkim, ale on wkrótce się zmieni. Będzie siał w świecie spustoszenie i zamorduje wielu. Jego akty terroru będą jawne, tak że wszyscy będą to widzieć. Zniszczy waszą niezależność i przyczyni się mocno do wprowadzenia znamienia – znamienia bestii. Wy, Moje dzieci, będziecie musieli być silni. Nie przyjmujcie tego znamienia, bo jeśli to zrobicie, wejdziecie pod jego diabelski hipnotyczny wpływ.

Wielu umrze za swoją wiarę we Mnie. Nie, nie lękajcie się, bo jeśli cierpicie dla Mnie, we Mnie, ze Mną, jesteście wybrani. Módlcie się, módlcie, aby nie poddać się jego panowaniu terroru. Powstańcie, walczcie dla Mnie.

Nie pozwólcie antychrystowi, w całym jego przekonującym uroku, pozyskać waszych dusz. Pozwólcie mi trzymać was w Moich Ramionach; utulić was teraz Moją Boską Łaską, aby dać wam siłę do walki o prawdę. Moja Miłość do was nigdy nie umrze. Nigdy nie powinniście wybierać tej drogi albo i wy będziecie dla Mnie straceni. Będzie to trudne, ale Moim dzieciom zostanie udzielona pomoc – na wiele, wiele sposobów, aby złagodzić wasze cierpienie. Idźcie teraz i módlcie się Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia i przygotujcie się do ostatecznej bitwy.

Jezus Chrystus, Król Swojego ludu
Zbawiciel i Sędzia Sprawiedliwy

Global Power, The Anti-Christ and Mark of the Beast

Monday, November 15th, 2010 @ 11:00

You are now realizing the Truth and accepting My Message, for what it is. Write this, My daughter. The speed at which the prophesies are unfolding is becoming evident for all to see. Watch the changes that will become apparent with My Church as one of the first signs. This is when the deceiver will lead My disciples astray.

The second sign will be seen in the way many of you will no longer be in control of your own country. This includes all material control and the military. My children, their leaders and all those with responsibility for caring for their people, will lose all control. They will be like a boat with no rudder. This boat they steer will be aimless and they will be lost.

My children, you must pray hard now to loosen the grip these evil groups of people will exert over you. They are not of God’s Kingdom, and through the cunning deceit of their exterior, you will not realise that this is a powerful force that is careful not to reveal itself.

You, My children, will be none the wiser. You will think that you are living in tough times, but this façade is designed to make you think this. Rise up, My children, now.

Mark of the beast

Do not accept the mark. If more of you do not accept, then you are stronger in numbers. This mark – the mark of the beast will be your downfall. It is not what it seems. By agreeing, you will be removed further and further away.

Beware of the plan, driven by the deceiver, to remove all signs of My Eternal Father and the Teaching of Scriptures from your life. You will see this in schools, colleges, hospitals, and in the constitution of your countries. The biggest abomination, which causes Me deep pain, is the abolition of the Teachings of Scripture from those who practice their Adoration of Me, their Divine Saviour. Very soon you will see that My Word, and the teaching of the Truth, will be abolished and punishable.

You, My dearly beloved children, will suffer greatly in My Name. These evil forces are responsible for this. They are led by Satan. You will find them everywhere and especially in those leaders in authority whom you depend upon to survive. Children, do not be frightened for yourselves, rather be frightened for those poor misguided souls. So infested are they with the deceiver, that they find it difficult to pull away, such is the grip he holds. These people are not to be trusted. Be careful how you communicate with them. They will hold you in such a vice-grip because they will control everything. You will find it difficult to fight them, as they will control even your bank, your property, your taxes and the food you need to survive.

But, this will not last long, for their days are numbered. Should they abide by their slavery to evil, they will plunge into an abyss of such terror, that to describe their fate would be too terrifying and so frightening that man would drop like a stone – dead – were he to glimpse just one minute of the torment they will endure.

The battle is about to begin and unfold, as the Hand of My Eternal Father will fall swiftly in punishment for their sins, which is about to be witnessed on this Earth, the sins which I died for. No man is a child of God who bears witness to, or colludes in this sinister, but orderly, army of destruction. This evil army, filled with the demons from the pits of Hell, performs acts of such evil magnitude that innocent people could not possibly fathom.

I have no wish to frighten My children, but the truth will be exposed for what it is, in time. Rise up now, My children. Fight the forces of evil before they destroy you. Be wary of global rule in any shape, size, form or code. Look at your leaders carefully and those who control your daily access to money, which will feed you and keep you alive. You need to stock pile food now.

You have not received this Message in a way that reflects My Teachings, but hear Me now. These prophecies have been foretold. My children, must listen carefully. The spirit of darkness is growing and you, My followers, must stay strong. Keep your belief in Me alive through prayer. All of My followers must say the prayer, The Divine Mercy, each day. It will strengthen souls and will help them find favour at the moment of death.

My children, please do not let My Message frighten you. My followers have a duty to Me now. Let Me say this. Remember, you will be filled with the Holy Spirit as soon as you accept My Word. Do not fear, because you have been chosen. You, My army of followers, will lead to the defeat of the evil one. To do this you must pray.

I come with a Message of Pure Love. Do you not realise that you will experience Paradise when Heaven and Earth join as one? There is nothing to fear, for you, My followers, will be lifted body, soul and mind into the realms of the Divine Hierarchy. You will see your loved ones. Those loved ones who have found favour with My Eternal Father.

Do as I say. Pray, talk to Me, love Me, trust in Me. In return I will give you strength. Pray for protection through the recital of the Most Holy Rosary, given to you with blessings from My beloved Mother. This prayer must be said to help protect you from the evil one, on the one hand. On the other hand, you must ask for protection for those people with whom you come into contact, so that they cannot contaminate you or diffuse the faith you hold in your heart for Me.

Pray for My visionaries and prophets, so that they are protected. Pray for My beloved sacred servants, those holy devout servants sent by Me to guide you. They, just like My followers, suffer torment by the evil one. He will never stop trying to blind you from the Truth and will use every devious tactic to convince you that your faith is false. Hear Me. He, the deceiver, will use logic and reasoning, couched in a soft gentle manner, to convince you he brings hope into your lives. He will, through the antichrist, strive to make you believe he is the chosen one.

The antichrist

Many of My followers will fall prey to this despicable deceit. Be on your guard. He will be seen as the messenger of love, peace and harmony in the world. People will fall to their knees and adore him. He will show you his power and you will believe it is of a Divine source. But it’s not. He will instruct you in a manner that will seem odd at times. True believers will know he is not of the Light. His boastful, pompous demeanour will be hidden behind pure evil. He will strut and show what will appear to be true compassion and love for all. Behind this façade he is full of hatred for you, My beloved children. He laughs behind closed doors.

My children, he will confuse you terribly. He will appear powerful, confident, humorous, caring, loving and will be seen as a saviour. His handsome face will appeal to all, but he will soon change. He will wreak havoc in the world and will murder many. His acts of terror will be clear for all to see. He will destroy your independence and he will be instrumental in bringing about the mark – the mark of the beast. You, My children, will have to be strong. Do not accept the mark because if you do you will come under his evil hypnotic influence.

Many will die for their faith in Me. No, do not fear, because if you suffer for Me, in Me, with Me, you are chosen. Pray, pray not to submit to his reign of terror. Stand up, fight for Me.

Do not let the antichrist, for all his convincing charm, win over your souls. Let Me hold you in My Arms; cradle you with My Divine grace, now, to give you the strength to fight for the Truth. My Love for you will never die. You should never choose this route, or you too will be lost to Me. It will be hard, but help will be given to My children in many, many ways, to ease your suffering. Go now and pray My Divine Mercy and prepare for the final battle.

Jesus Christ, King of My People
Saviour and Just Judge