Jezus Do Ludzkości

Wezwanie do niewierzących, by zawrócili

środa, 7 grudnia 2011 roku, godz. 4.00

Moja najdroższa, umiłowana córko, pragnę wezwać dzisiaj wszystkich niewierzących i słabych w wierze. W szczególności wzywam tych, którzy są tak pogrążeni w materializmie, i tych, którzy żyjąc w kokonie bogactwa, nie mają czasu dla swojego duchowego dobra. Wy, Moje dzieci, martwicie Mnie najbardziej, bo jesteście tak daleko ode Mnie. Mimo to kocham was głęboko i mam nadzieję, że gdy nastąpi Ostrzeżenie, natychmiast odpowiecie na Moje wezwanie.

Jakże bardzo tęsknię, dzieci, abyście Mnie poznały i zrozumiały, jak wasze światowe dobra postawiły zasłonę zbroi, która blokuje was na Światło Prawdy. To ze względu nas was Moje dusze ofiarne podejmą największe ofiary cierpienia. Proszę, otwórzcie wasze umysły i zwróćcie się ku Mnie, tak bym mógł zabrać was i wszystkich bliskich wam do Nowego Raju wraz ze Mną i resztą ludzkości.

Wasz umiłowany Jezus
Odkupiciel i Zbawiciel całej ludzkości

Call on non-believers to turn

Wednesday, December 7th, 2011 @ 04:00

My dearest beloved daughter, today I wish to call on all those non-believers and those weak of faith. In particular I call out to those so submerged in the ways of materialism and those living in a cocoon of riches with no time for their spiritual wellbeing.

You, My children, worry me the most, for you are so far removed from Me. Yet I love you deeply and hope that when The Warning takes place that you will respond to My call instantly.

How I yearn for you, children, to know Me and understand how your worldly possessions have placed a veil of armour, which blocks you from the Light of the Truth.

It will be for you that the greatest sacrifices of suffering will be made by My victim souls.

Please open your minds and draw towards Me, so I can take you and all those close to you with Me and the rest of mankind into the New Paradise.

Your beloved Jesus
Redeemer and Saviour of all Mankind