Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Ostatnie wezwanie do ateistów

sobota, 5 listopada 2011 roku, godz. 13.00

Moja córko, ludzkości zostanie teraz okazana Ręka Mojego Miłosierdzia, ponieważ przybycie Mojego Syna staje się obecnie bardzo bliskie.

Wszystkim dręczonym duszom przeżywającym zamęt to mówię. Złóżcie swoją ufność we Mnie, Bogu Ojcu. Ja, Który stworzyłem każdego z was z Miłością i współczuciem, chcę uratować każde Moje drogie dziecko. Nie chcę utracić żadnego z was, łącznie z tymi, którzy ze Mnie szydzą. Przygotujcie się na największy Dar, jaki został dla was przygotowany. Uniemożliwię szatanowi pochwycenie was, jeśli Mi na to pozwolicie. Nie mogę zmusić was do przyjęcia tego Aktu Miłosierdzia. Zasmuca Mnie, że wielu z was odrzuci tę Rękę Mojego Miłosierdzia. Nie będziecie wystarczająco silni, ale mimo to, gdy będziecie świadkami Prawdy, jaka będzie wam ujawniona podczas Ostrzeżenia, spróbujecie uchwycić się Jej jak liny ratunkowej.

Musicie prosić Mnie o siłę, aby umożliwić Mi wybawienie was od wiecznego potępienia. Po raz ostatni wzywam zwłaszcza ateistów. Nie odrzucajcie Prawdy, gdy zostanie wam ona udowodniona. Jeśli tak uczynicie, będziecie utraceni dla Mnie na zawsze.

Bóg Ojciec

God The Father: Last Call to Atheists

Saturday, November 5th, 2011 @ 13:00

My daughter, mankind will now be shown the Hand of My Mercy as the arrival of My Son becomes imminent.

To all those tortured souls in disarray, I say to you, put your trust in Me, God the Father. I, Who created every one of you with Love and Compassion, want to save every precious child of Mine.

I do not want to lose one of you, including those who sneer at Me. Prepare for the Greatest Gift, which is being prepared for you. I will prevent Satan from snatching you if you will allow Me. I cannot force you to accept this Act of Mercy. What saddens Me is that many of you will reject this Hand of My Mercy. You will not be strong enough. Yet, when you witness the Truth, as it will be revealed to you during The Warning, you will attempt to grasp it like a lifeline.

You must ask Me for the strength to allow Me to save you from eternal damnation. I call on atheists especially, one last time. Do not reject the Truth when it is proven to you. If you do, you are lost to Me forever.

God the Father