Jezus Do Ludzkości

Era Pokoju nie jest daleko

wtorek, 4 października 2011 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, Nowa Era ma stać się rzeczywistością już niedługo, w najbliższej przyszłości. Era Pokoju, z której będą się cieszyć wszyscy Moi wyznawcy, będzie okresem Miłości, szczęścia i pokoju. Nie będzie chorób, bólu, kłopotów finansowych, bo udzielę wam wszystkiego, czego będziecie potrzebować. Wam, Moje dzieci, nie będzie niczego brakować, a Ja będę się wami opiekować i przyjmę was w Moim Nowym Raju w taki sposób, w jaki rodzic pielęgnowałby niemowlę. Trzeba to szczerze przyjąć. Jest to cel, do którego wszyscy powinniście dążyć.

Nie ma potrzeby zwlekać z przygotowaniami do wejścia do Mojego Nowego Raju pokoju, bo moglibyście zostawić to na czas, gdy już będzie za późno. Planujcie dziś, bo nie wiecie, kiedy to nastąpi. W rzeczywistości wydarzy się to tak szybko i nagle, że wy, Moi wyznawcy, po prostu znajdziecie się tam w mgnieniu oka. Dlatego musicie zacząć przygotowywać swoje dusze teraz, bo tylko czyste dusze mogą tam wejść.

Czas jest istotny. Moje dzieci, to jest jeden z ostatnich apeli do was, abyście zmienili wasze życie przed Ostrzeżeniem. Przygotowujcie się każdego dnia i ufajcie Mojemu Boskiemu Słowu, gdy teraz nakazuję wam odpowiedzenie na Moje błagania o ratowanie dusz. Era Pokoju nie jest teraz daleko, więc przynaglam was do przygotowania waszych rodzin, tak abyście mogli być jednością w Moim Nowym Królestwie.

Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus

Era of Peace not far away

Tuesday, October 4th, 2011 @ 15:30

My dearly beloved daughter, the New Era is about to become a reality, in the near future.

The Era of Peace will be enjoyed by all of My followers. It will be a period of love, happiness and peace. There will be no disease, pain, financial worries, because everything you will need will be provided by Me. You, My children, will want for nothing, as I will nurture and embrace you in My New Paradise just as a parent would nurture an infant. This is to be welcomed. It is a goal for which you must all strive.

There is no use waiting to prepare to enter My New Paradise of peace. For you may leave it too late. Plan today, for you will not know when this will happen. In fact it will happen so quickly and suddenly that you, My followers, will simply find yourselves there in the blink of an eye. That is why you must begin to prepare your souls now, for only clean souls can enter.

Time is of the essence. This, My children, is one of the last calls to you to amend your lives before The Warning. Prepare each day and trust in My Divine Word as you are now being commanded to follow My pleas for the salvation of souls.

The Era of Peace is not far away now and I urge you to prepare your families so that you can be as one in My New Kingdom.

Your Divine Saviour
Jesus Christ