Jezus Do Ludzkości

Poświęćcie miesiąc czerwiec na cichą kontemplację, jak zostało to polecone wam przez Moją umiłowaną Matkę

niedziela, 3 czerwca 2012 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą poświęcić miesiąc czerwiec na cichą kontemplację, jak zostało to polecone wam przez Moją umiłowaną Matkę. Ten miesiąc jest czasem, kiedy poprzez Krucjatę Nawrócenia wiele osób może otrzymać Łaski natychmiastowego nawrócenia dzięki ofiarom podjętym przez tych z was, którzy odpowiedzą Mojej Matce, Matce Zbawienia. Musicie się w tym miesiącu wyciszyć.

Proszę, nalegam na was, byście odwiedzali swoje kościoły tak często, jak możecie, aby o godzinie trzeciej odmawiać Moją Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Katolicy, proszę, przyjmujcie w tym miesiącu Moją Najświętszą Eucharystię, jeśli to możliwe, każdego dnia. Bo ten miesiąc będzie czasem, kiedy prowadzone po cichu plany zwiększenia nieporządku na Bliskim Wschodzie będą finalizowane. Bądźcie silni. Bądźcie cierpliwi. Bądźcie pokorni sercem. Poddajcie Mi swoją wolę i ofiarujcie swoje próby i ofiary za nawrócenie wszystkich grzeszników.

Idźcie w pokoju, Moi umiłowani wyznawcy. Mój Duch Święty okrywa was wszystkich w tym czasie, gdy zapraszam was do tego szczególnego nabożeństwa.

Wasz umiłowany Jezus

Spend the month of June in quiet contemplation as instructed by My Beloved Mother.

Sunday, June 3rd, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter My followers must spend the month of June in quiet contemplation as instructed by My Beloved Mother.

This month is the time when, through the Crusade of Conversion, many people can receive the graces of instant conversion through the sacrifices made by those of you who respond to My Mother, the Mother of Salvation.

You need to be quiet this month.

Please, I urge you to visit your churches as much as you can to recite My Divine Mercy Chaplet at 3 O’Clock.

Catholics please receive My Holy Eucharist every day if possible during this month.

For this month will be the time when the plans, silently underway to increase unrest in the Middle East, are being finalised.

Be strong. Be patient. Be humble of heart.

Submit your will to Me and offer your trials and sacrifices for the conversion of all sinners.

Go in peace My beloved followers.

My Holy Spirit is covering you all at this time as I beckon you to this special devotion.

Your beloved Jesus