Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Jako Matka Zbawienia pomogę wam i waszym rodzinom, abyście zostali poświęceni Mojemu Synowi

środa, 5 grudnia 2012 roku, godz. 20.40

Moje dziecko, proszę, powiedz Moim dzieciom, aby wzywały Mnie, swoją ukochaną Matkę, bym mogła chronić je w tym czasie zamętu i niepokoju.

Moje Niepokalane Serce jest schronieniem, do którego musicie się kierować, abyście przez Moje wstawiennictwo mogli odnowić swoją wiarę i zaufanie do Mojego Syna.

Przyjdę wam z pomocą i popłyną Moje Łzy miłości i współczucia wobec każdego z was, a wtedy znajdziecie pokój w waszych sercach.

Z Moją pomocą, której musicie się starać szukać codziennie, Mój Syn udzieli niezbędnych Łask, abyście stali się godnymi Jego wielkiego Miłosierdzia.

Nigdy nie wahajcie się Mnie wzywać, bo Mój Syn dał Mi szczególny Dar. Pomogę wam przygotować wasze dusze, aby były miłe Mojemu Synowi. Moja pomoc sprawi, że staniecie się silniejsi i będziecie odczuwać bliskość Mojego Syna, która będzie dla was takim pocieszeniem, że ponownie wrócicie do Mnie, abym mogła zapewnić wam bezpieczeństwo.

Jako Matka Zbawienia pomogę wam i waszym rodzinom, abyście zostali poświęceni Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Nigdy nie wolno wam się lękać Mojego Syna, nieważne, jak bardzo zgrzeszyliście, bo On zawsze czeka na was z nadzieją, że zawołacie do Niego. Nie jesteście w stanie zgłębić jego Miłosierdzia.

Moje słodkie dzieci, nigdy nie możecie komplikować modlitwy. Wystarczy tylko mówić do Mojego Syna i wzywać Mnie, aby pomóc Mi doprowadzić was do Niego.

Wasza Niebiańska Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: As the Mother of Salvation I will help you and your families to be consecrated to my Son

Wednesday, December 5th, 2012 @ 20:40

My child, please tell my children to call on me, their beloved Mother, so that I can protect them at this time of confusion and distress.

My Immaculate Heart is the refuge to which you must turn so that, through my intercession, you can renew your faith and trust in my Son.

I will come to your aid and my tears of love and compassion for each of you will fall and then you will find peace in your heart.

With my help, which you must try to seek out daily, my Son will give the graces necessary so that you are made worthy of His Great Mercy.

Never hesitate to call upon me as I have been given a special gift by my Son.

I will help you to prepare your soul so that it is pleasing to my Son.

My help will make you stronger and you will feel a closeness to my Son, which you will find to be of such comfort, that you will come back to me again so that I can keep you safe.

As the Mother of Salvation I will help you and your families to be consecrated to my Son, Jesus Christ.

You must never fear my Son, no matter how you have sinned, because He is always hoping and waiting for you to call on Him. His Mercy is beyond your comprehension.

My sweet children you must never complicate prayer. All you need to do is to talk to my Son and call on me in order to help me to bring you to Him.

Your Heavenly Mother
Mother of Salvation